Sol·licitud d’exclusió de l’enviament de propaganda electoral

Com a conseqüència de la reforma de la Llei electoral, els electors poden sol·licitar l’exclusió del cens electoral que es lliuren als representants de les candidatures per a l’enviament de propaganda electoral. Aquestes exclusions són contínues (es poden sol·licitar durant tot l’any) i tenen efecte permanent mentre l’elector no es manifesti en sentit contrari.

La sol·licitud d’exclusió pot realitzar-se per internet, amb certificat electrònic, a la Seu electrònica de l’INE (https://sede.ine.gob.es/ce_exclusion_copias) o a l’Ajuntament (impresos a la pàgina web), oficines consulars i delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral.

Pots decarregar-te el formulari per fer-ne la sol·licitud fent click aquí