Consulta prèvia de l’esborrany de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la instal·lació de terrasses

Assumpte: participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de la normativa municipal

En compliment de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques es sotmet a consulta pública, a través del portal web de l’ajuntament, l’esborrany de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la instal·lació de terrasses del municipi de Binissalem, amb la finalitat de modificar l’article 3, i possibilitar la instal·lació de vetlladors a establiments l’entrada del públic dels quals sigui a la pròpia plaça o a uns determinats metres de distància de la plaça. Als efectes de recavar en el TERMINI de 15 DIES la opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura ordenança en relació a:

a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

c. Els objectius de la norma

d. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Binissalem, a la data de la signatura electrònica

El Batle,

J. Víctor Martí Vallés

  • Data publicació: 04/12/2020
  • Data de finalització: 04/01/2021
  • Dies Hàbils: 15
  • Aportacions telemàtiques:
  • Norma Definitiva: En tràmit

Document adjunt a la normativa