Ordenança reguladora de la neteja de les vies públiques, instal·lacions públiques i de la recollida de residus urbans o municipals