Col·lector de pluvials al carrer Bonaire

  • Nombre d'expedient: EXP.C.08/15
  • Tipus de contracte: Obres
  • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
  • Data publicació: 22/10/2015
  • Data termini: 22/10/2015

Document adjunt al contracte