Concurs de taules endiumenjades

Fecha del evento: 22 September, 2023 20:00 - 23:55

DIVENDRES 22 DE SETEMBRE

Inscripcions a l’Ajuntament de dia 11 al 14 de 8.30 a 14.30h.

Hi podran participar totes les taules del sopar a la fresca. El tema estarà dedicat a la Festa des Vermar. Cada participant serà el responsable de col·locar els elements decoratius necessaris. Un jurat passarà pels carrers per valorar cada una de les taules inscrites.

Es tendrà en compte:

  • L’originalitat de l’ornamentació amb els elements proposats.
  • La reutilització i reciclatge de material.
  • La correcta composició de la taula.

Premis:

  • 1r premi 300 euros.
  • 2n premi 200 euros.
  • 3r premi 100 euros.