Atenció Ciutadana

El departament d’atenció al ciutadà s’ubica a la planta baixa de l’ajuntament.

El seu horari és de dilluns a divendres de 8 a 15 h. i l’horari del registre general és 9 a 14 h.

Telèfon: 971 886 558

ajuntament@ajbinissalem.net

Les seves funcions són les d’atendre, informar i orientar al ciutadà quan entra en contacte amb l’ajuntament.

Les funcions més destacades són:

 • Emplenar, rebre i registrar les instàncies adreçades a l’Ajuntament
 • Registre de documents
 • Recepció de queixes i suggeriments sobre els desperfectes o mal funcionament en la via pública
 • Donar informació sobre els tràmits administratius, documentació necessària i procediment de tramitació
 • Expedició de certificats:
  • Residència
  • Empadronament
  • Convivència
 • Organització de campanyes puntuals, com la renovació del DNI
 • Informació sobre el conveni “Consum a ca teva”
 • Informació relativa al municipi, ubicació de llocs d’interès
 • Informació sobre l’agenda cultural, programes de festes i fires
 • Venda de tiquets d’actes organitzats per l’ajuntament o associacions del poble
 • Establir contacte entre el ciutadà i les diferents regidories