Mercadet de Nadal

Fecha del evento: 09 December, 2017 10:00 - 14:00

Al Casal de cultura Can Gelabert.
De les 10h. a les 14h. Entre les 11h. i les 13h. es realitzaran dos tallers per famílies
– Betlem retallable a càrrec de Giovani Lonardo.
– Decoració nadalenca a càrrec de Liliana Boffi.
Informació i inscripcions: Casal de Cultura Can Gelabert