Avís Legal

L’Ajuntament de Binissalem, mitjançant els dominis binissalem.es, binissalem.cat, binissalem.net i ajbinissalem.net, facilita informació d’interès general del municipi de Binissalem i, en particular, informació i gestions pròpies de l’administració municipal. L’Ajuntament de Binissalem realitza tots els esforços necessaris per evitar errors i, en el seu cas, corregir-los o actualitzar-los amb la major brevetat possible. No obstant, no pot garantir la seva inexistència ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat. L’Ajuntament de Binissalem no es responsabilitza de l’accés o l’ús dels continguts. Igualment, l’Ajuntament de Binissalem no es responsabilitza dels accessos i continguts que apareguin als enllaços a altres dominis que s’inclouen a binissalem.es, binissalem.cat i binissalem.net. La informació proporcionada té caràcter merament orientatiu i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, que es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que sigui d’aplicació. L’ús no autoritzat expressament de la informació continguda en el domini, així com els perjudicis que es poguessin ocasionar als drets de propietat intel·lectual i industrial de l’Ajuntament de Binissalem, podrà originar l’exercici per part d’aquest de les accions que legalment procedeixin.