5 places de picapedrer

LLOC OFERTAT: PICAPEDRER

CATEGORIA: OFICIAL 1, OFICIAL 2 I AJUDANTS

EXPERIÈNCIA: PER ALS OFICIALS MÍNIM 5 ANYS

REQUISITS: IMPRESCINDIBLE FORMACIÓ 20 HORES PRL.

SALARI: SEGONS VÀLUA

@ PER A CV: administracion@banema.es

LLOCS OFERTATS: 5

DATA INCORPORACIÓ: IMMEDIATA

LLOC DE FEINA: DIFERENTS LLOCS DE MALLORCA