Dinamització del Casal de Cultura de Can Gelabert

  • Nombre d'expedient: EXP.C.18/16
  • Tipus de contracte: Serveis
  • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
  • Data publicació: 17/01/2017
  • Data termini:

Document adjunt al contracte