Enquestes a les Àrees de l’Ajuntament i altres òrgans i/o serveis institucionals

Les diferents àrees de l’Ajuntament de Binissalem i altres òrgans i serveis institucionals com la Mancomunitat del Raiguer o el Jutjat de Pau també participen a l’estudi.
A banda de conèixer les necessitats culturals i educatives des de la perspectiva de cada àrea, aquest encontre es basa amb el propòsit de crear una Comissió Tècnica formada pels caps de cada departament amb la finalitat de treballar en xarxa i realitzar projectes compartits que promoguin els principis de Ciutat Educadora.