Enquestes a les associacions i entitats del poble

Partint del principi que “ tots educam” i les escoles i les famílies no són els únics agents educadors a Binissalem, les associacions i entitats del poble són també els grans protagonistes de l’estudi educatiu del municipi. Els presidents o altres representants de cada associació realitzen enquestes de manera personalitzada amb el Tècnic de Ciutat Educadora on exposen quines són les principals activitats que realitzen, expressen les necessitats educatives i culturals que han detectat al poble i també, elaboren propostes per aconseguir augmentar la participació de la ciutadania en el Projecte de Ciutat Educadora.