Enquestes a les famílies dels alumnes de les escoles i L’Institut de Secundària Obligatòria (ESO)

Les famílies també realitzen una enquesta per conèixer la seva valoració respecte de les necessitats educatives i culturals de Binissalem. De la mateixa manera, l’enquesta tracta qüestions com el contacte de les famílies amb els docents, el grau de satisfacció i participació de les famílies amb el centre o les estratègies d’afrontament que utilitzen davant les dificultats que sorgeixen en relació a l’estudi dels seus fills.