Enquestes al professorat de les escoles i l’Institut de Secundària de Binissalem

El professorat de les escoles i de l’Institut també realitzen un qüestionari on, a més d’expressar les necessitats educatives de Binissalem i suggerir possibles solucions, també valoren altres aspectes com la metodologia d’ensenyament, la motivació, l’absentisme o les conductes dels alumnes dintre de la classe, entre d’altres qüestions.