Enquestes als alumnes al CEIP Binissalem, Robines i L’Assumpció i de l’EIS Binissalem

Els alumnes empadronats a Binissalem de sisè de Primària de cada col•legi i els de 1er i 3r d’ESO de l’IES Binissalem realitzen un qüestionari anònim en el que expressen les seves valoracions i opinions sobre l’educació. En el mateix, es posa especial èmfasi a l’ús de les noves tecnologies, en el coneixement de les activitats educatives i culturals que fan a Binissalem al marge del centre escolar i les actuacions socioeducatives que pensen que s’haurien de posar en marxa al municipi.

Per altra banda, els alumnes de 2n i 4rt d’ESO realitzen l’Enquesta Anònima Sobre el Consum de Drogues a l’Ensenyament de la Secundària a Espanya (ESTUDES) amb la finalitat de conèixer la prevalença de consum de substàncies estupefaents, les característiques sociodemogràfiques dels consumidors o els coneixements i actituds dels joves binissalemers davant el consum.