Conferència “Carnaval, Quaresma i Pasqua: tres fites del costumari mallorquí”

Dimarts 12 d’abril, al Casal de Cultura de Can Gelabert, vàrem poder gaudir de la conferència “Carnaval, Quaresma i Pasqua: tres fites del costumari mallorquí” a càrrec de Caterina Valriu, filòloga, doctora, estudiosa del costumari…

Revisàrem el calendari festiu nostrat en aquestes tres etapes anuals. Parlàrem dels costums, les tradicions, la gastronomia i les celebracions d’aquests dies, algunes ja perdudes i altres encara vigents o en procés de canvi. Reflexionàrem sobre el seu sentit, la simbologia que presenten i el seu encaix en la societat actual.

Fotografies de Vicenç Mates.