Ajudes de lloguer per a persones de fins a 35 anys

Ajudes de lloguer per a persones de fins a 35 anys amb uns ingressos familiars anuals inferiors a 24.318 € i amb un lloguer de fins a 900 € mensuals.

Termini de presentació: fins dia 15 de setembre de 2022

Important: MÈTODE DE PRESENTACIÓ EXCLUSIVAMENT TELEMÀTIC

Per a presentar la sol·licitud, s’haurà de disposar de DNI electrònic o certificat digital o clau PIN

 

DUBTES

Direcció General d’Habitatge i Arquitectura. Telèfon 971176517. Carrer d’Alfons el Magnànim, 29, Palma https://goo.gl/maps

Més informació a https://bolloguerjove.caib.es