Ajudes per a la modernització de les empreses de Balears

Publicades les ajudes per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, la continuïtat dels establiments comercials i determinats serveis emblemàtics.

  • Les persones beneficiàries han d’exercir alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques —IAE—, que es detallen a la convocatòria.
  • El projecte o actuació presentat ha de tenir un cost elegible mínim de 2.000 euros (IVA exclòs). La quantia de la subvenció és del 50 % del cost elegible, amb un màxim de 7.000 euros per empresa.
  • Els projectes s’han d’executar i pagar en el període comprès entre l’1 de novembre de 2018 i l’1d’octubre de 2019 (ambdós inclosos).
  • El termini per presentar les sol·licituds és el 7 de maig

Per a qualsevol dubte posau-vos en contacte amb el Punt d’informació a l’emprenedor de l’Ajuntament de Binissalem.

Trobareu tota la informació al següent enllaç:
https://www.caib.es