Alga-Calabra Education

Aquest és un programa d’oci basat en l’educació en el temps lliure mitjançant activitats esportives i respecte al medi ambient de caràcter socioeducatiu.

El programa es va realitzar en el refugi del Puig de Maria, els dies 17 i 18 de novembre. Van participar un total de 6 nins i nines de Binissalem en edats compreses entre 7 i 12 anys. Activitat subvencionada per la fundació cleanwave.org.