Animals de ca nostra, la nostra responsabilitat

L’Ajuntament de Binissalem posa en marxa una campanya de conscienciació per al comportament cívic de tots aquells que tenen animals de companyia.
Aquest projecte, que pretén fomentar els hàbits socials per un Binissalem més net fa incidència per una banda en la recollida d’excrements dels espais públics, en la prohibició d’orinar en façanes, aceres o portals i, finalment, en la identificació dels animals, que necessàriament han d’estar censats al cens municipal.

De la mateixa manera, es recorda que els animals s’han de dur fermats als llocs públics, i que els animals perillosos han d’estar sempre identificats i amb tota la documentació autoritzada al dia.

Aquesta campanya recorda també que des del proper 15 novembre fins el 15 de desembre es durà a terme al municipi una campanya de xipatge i castració. Per a més informació consultau al vostre manescal.

En cas de presenciar alguna conducta incívica l’ajuntament recorda que els interessats poden notificar aquesta incidència a través del canal www.liniaverdabinissalem.nets