Calendari del procés d’admissió Escoleta Binipetit

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ CURS 2018/2019

Presentació de sol·licituds:

– Inici: 03/05/18

– Finalització: 16/05/18

Llistes provisionals d’admesos: 06/06/18

Reclamacions:

– Inici: 06/06/18

– Finalització: 08/06/18

Resolució de les reclamacions: 12/06/18

Llistes definitives: 15/06/18

Matriculació:

– Inici: 15/06/18

– Finalització: 21/06/18