Campanya per controlar el moscard tigre

La prevenció és el millor mètode per al control d’aquest moscard.

El més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les seves larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer. L’aplicació d’insecticides sobre el moscard adult no és un mètode eficaç per controlar-ne la plaga.

Document adjunt:

pdf_moscard_tigre