Celebrada a Can Gelabert la VII Trobada Comunitària per a la Salut a les Illes Balears

La salut i el benestar, protagonistes del VII Encontre Comunitari per a la Salut a les Illes Balears, celebrat a Can Gelabert.

Organitzat per l'Associació Balear d'Infermeria Comunitària (ABIC) i la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària.

Aspectes com ara els espais per als vianants, l'eliminació de barreres arquitectòniques i el bon estat dels carrers són de gran importància per al benestar i el progrés dels municipis, com es va posar de relleu a aquest encontre.