Concert de piano de Narcís Rosselló Payeras

El passat dissabte 21 de desembre de 2019, a l’església de Santa Maria de Robines i organitzat per l’ajuntament de Binissalem, vàrem poder gaudir, prèvia presentació del mestre Baltasar Bibiloni, de l’excel·lent concert de piano del jove binissalemer Narcís Rosselló Payeras, amb peces de F. Schubert, B. Bartók, C. Debussy, F. Chopin i E. Granados.

Enhorabona!!!