Confirmacions a l’església parroquial Santa Maria de Robines

Diumenge 26 de juny, a les 19h,  a l’església parroquial Santa Maria de Robines, el Sr. Bisbe Sebastià Taltavull va confirmar 10 al·lots i al·lotes de Binissalem, Consell, Inca i Sta. Maria.

Enhorabona als confirmats i a les seves famílies.