Construint comunitats inclusives protectores amb les persones majors adultes

El dia 1 d’octubre és el dia de les persones majors. Dia 30 de setembre, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials va dur a terme la jornada «Construint comunitats inclusives protectores amb les persones majors adultes», allà on es va convidar als Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem a fer una ponència sobre la feina que es realitza dins el municipi amb les persones majors i quins són els reptes per al futur, ja que la vellesa no és una edat, sinó un aprenentatge constant i s’ha de poder gaudir de l’envelliment com un procés evolutiu, dinàmic, actiu i saludable. S’ha de treballar per poder frenar el ritme de l’envelliment i la diversitat funcional. Alguns dels reptes són aconseguir un envelliment saludable del cervell, poder viure en una llar, abordar les desigualtats digitals, tenir cures dignes, això tant per les persones majors com pels familiars curadors.