Consulta el cens electoral Eleccions Locals i Autonòmiques 2023

S’informa  la possibilitat de consultar les llistes electorals en el municipi de Binissalem de cara a les pròximes eleccions locals i autonòmiques, que se celebraran el 28 de maig de 2023

En aplicació de l’article 39.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, l’Ajuntament de Binissalem mantindrà un servei de consulta de les llistes electorals vigents del  10 al 17 d’abril de 2023, tots dos inclusivament. Les consultes es podran realitzar a les oficines de l’Ajuntament de Binissalem en horari d’oficines, dels dies 10 al dia 17 d’abril (taula 4), presentant el DNI, o bé a través de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral o  la seu electrònica d’aquest organisme (sede.ine.gob.es), prèvia acreditació de la identitat amb el sistema Cl@ve.