Convocatòria de Subvencions 2021. Teatre de Binissalem

Amb el projecte presentat a la convocatòria de Subvencions 2021 per a Equipaments Culturals del Consell de Mallorca (Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística), el Teatre de Binissalem ha rebut la totalitat de la quantia sol·licitada 1974,72€.

Aquests diners han servit per poder canviar les portes vaivé que comuniquen el rebedor amb la sala de butaques.