Dades del mes d’agost “Campanya recollida solidària”

Des de l’Ajuntament només tenim paraules d’agraïment per a totes les persones que han compartit amb la gent més necessitada, ademés ho feim extensible amb els comerços del poble que hi han participat. Aquest mes d’agost s’han recollit un total de 12 kilos d’aliments sòlids, 18 litres de líquids i 9 litres de productes higiènics.
Gràcies per la vostra solidaritat!!!