Distribució i dispensació de màscares quirúrgiques a les farmàcies de Balears

Distribució i dispensació de màscares quirúrgiques a les oficines de farmàcia de les Illes Balears com a conseqüència de la pandèmia per COVID-19

A partir del 22 d’abril de 2020 les oficines de farmàcia de les Illes Balears rebran 1.300.000 mascaretes quirúrgiques amb l’objectiu de contribuir a el reforç de l’abastament d’aquest material per a la població. Les màscares procedeixen de l’estoc de el Servei de Salut dels Illes Balears.

Les màscares quirúrgiques seran distribuïdes a les oficines de farmàcia en proporció a la població censada als municipis de les zones farmacèutiques. S’encarregaran de la seva distribució la Cooperativa d’Apotecaris, Bamesa i Cofarme.

Les persones censades majors de 12 anys podran adquirir un màxim de 2 mascaretes. El control de la venda queda assignat a cada oficina de farmàcia. El preu màxim de venda a el públic serà de 0,96 euros la unitat.

Ofici COFIB mascaretes