Educació treu a licitació les obres de millora del CEIP Robines, per més de 347 mil euros

Es tracta d’un important projecte que millorarà l’accessibilitat del centre que contempla també la reforma dels nuclis de banys i de la xarxa de distribució d’aigua; així com la sembra d’arbres.

Les obres surten a licitació amb un termini d’execució de 6 mesos.

 

La Conselleria d’Educació i Formació Professional acaba de publicar a la Plataforma de contractació del sector públic del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública la licitació del projecte de millora del CEIP Robines, a Binissalem. Aquest projecte que contempla la millora d’accessibilitat del centre i altres actuacions, surt a licitació per un total de 347.410 euros i un termini d’execució de 6 mesos.

Aquesta actuació acabarà amb les barreres arquitectòniques del centre, el que beneficiarà als 264 alumnes que té el centre i, als de futur.

Projecte de millora del CEIP Robines de Binissalem

Amb un pressupost de més de 347 mil euros, l’obra surt a licitació amb un termini d’execució de 6 mesos. El projecte preveu tres actuacions diferenciades, per una part millorarà l’accessibilitat del centre, també reformarà els banys i s’actuarà sobre la xarxa d’aigües de l’edifici. Totes aquestes actuacions suposaran una important millora del centre.

L’obra contempla les següents actuacions:

  • Supressió de barreres arquitectòniques:

–          Es dotarà l’edifici de primària amb la construcció d’un nou ascensor.

–          Per a accedir a l’edifici es construiran dues noves rampes. Una a cada pati

–          Construcció d’un nou bany adaptat, que ocuparà els actual banys de nins de primària de la planta baixa.

  • Reforma de tots els nuclis de banys.
  • Reforma de la xarxa de distribució d’aigua, en els recorreguts on sigui necessària. També es veurà afectada la xarxa d’evacuació. Es substituiran els ramals i col·lectors per a garantir el bon funcionament.
  • Es crea un nou bany de pati d’Educació infantil.
  • Urbanització del pati i sembra d’arbres:

–         La previsió d’actuació sobre la xarxa d’evacuació d’aigües, fa que es projectin sèquies per a la connexió amb la xarxa existent de clavegueram. Després es repavimentarà.

–         Es sembrarà arbrat que contribuirà a la millora de les condicions ambientals del pati. Es reurbanitzarà a sobre del paviment existent i així es podrà unificar tot el conjunt.

 

Una vegada publicada totes les empreses interessades poden presentar-se al procés de licitació.

Aquesta actuació de més de 347 mil euros, és una de les obres previstes en el Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 per a totes les Illes Balears que pretén respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitats estructurals que presenten els centres educatius de les Balears.