El Consell de la Infància de Binissalem present al primer Consell de la Infància i l’Adolescència de Mallorca

El dia 21 d’octubre al Saló de Plens del Consell de Mallorca es va celebrar el primer plenari del nou Consell de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (CIAM). Aquest òrgan té com a objectiu prioritari donar veu i fer efectiva la participació d’infants i joves de Mallorca en la planificació de polítiques relacionades amb els seus interessos i drets. El primer Consell de la infància i l’Adolescència de Mallorca està integrat per 18 infants i joves d’entre 8 i 17 anys. Dos són representants del Consell de la Infància de Binissalem.