El Govern aprova sis protocols de salut laboral cara a la reactivació d’activitats

Entre altres aspectes, el conseller Negueruela destaca l’ús de mascaretes generalitzat a totes les activitats, així com el manteniment de les distàncies entre treballadors

La Conselleria de Salut, en coordinació amb l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral i també amb la conselleria de Mobilitat i Habitatge, han elaborat sis protocols de seguretat i salut laboral per establir mesures preventives de cara a evitar contagis pel Covid19 (SARS-Cov-2) i facilitar així la reactivació d’aquestes activitats laborals i l’adequació a la nova situació que causarà la reincorporació d’aquestes activitats no essencials.

Els protocols aprovats són per establir mesures en les activitats relacionades amb el comerç, la construcció, el transport, la recollida de residus, la seguretat i vigilància i la neteja, activitats que ara s’han d’adaptar a la nova situació de reincorporació a partir de la setmana entrant, una vegada ha acabat la vigència del decret sobre activitats no essencials. Els protocols aprovats han estat revisats tècnicament per garantir la seguretat en cadascun d’aquests sectors.

A més de les accions específiques a dur a terme en cada activitat i sector (com poden ser les mesures de protecció col·lectives i les individuals), els protocols també recullen un breu qüestionari que es realitzarà al personal d’aquestes empreses que reinicien activitat. La finalitat d’aquest qüestionari, que realitzen la Direcció General de Salut Pública i Participació i l’IBASSAL, de forma coordinada amb els serveis de prevenció de les empreses i les mútues col·laboradores, és fer un seguiment de les actuacions per garantir el control i la seguretat de la població, en relació amb el Reial Decret de l’Estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

El conseller de model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha presentat, juntament amb el director de l’IBASSAL, Rubén Castro, les principals mesures de protecció col·lectives i individuals, i ha afegit que, entre altres aspectes, s’estén de forma generalitzada l’ús de mascaretes, així com el manteniment de les distàncies mínimes entre treballadors. Així mateix, el conseller ha expressat que amb aquetes mesures es dona prioritat a la vigilància i protecció dels treballadors i treballadores, que també redunda en la seguretat de la població en general. El conseller ha apuntat que si no es poden garantir els nivells de prevenció, les empreses poden mantenir la tramitació dels ERTO.

Amb la publicació d’aquest conjunt de protocols, el Govern dona per cobert l’acord arribat aquest dijous, 8 d’abril, en la darrera reunió mantinguda de diàleg social, on les patronals CAEB i PIMEB, i els sindicats CCOO i UGT, varen coincidir amb el Govern en la necessitat de reforçar la seguretat i la salut dels treballadors en la reactivació dels sectors productius no essencials.

Com tota la informació oficial sobre els aspectes econòmics i laborals motivada pel Covid19, els protocols es poden consultar al web del Govern de les Illes Balears.

Podeu consultar-ho al següent enllaç URL:

http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/mesures_de_prevencia_en_el_sector_de_la_construccia_/