El mes de gener més solidari

Segueix la campanya de recollida de productes de primera necessitat. Des de l’Ajuntament només tenim paraules d’agraïment per a totes les persones que han compartit amb la gent més necessitada, ademés ho feim extensible amb els comerços del poble que hi participen. El passat mes de gener s’han recollit un total de 18 litres de líquids, 47 kilograms de sòlids i 4 kilograms de productes varis.
Gràcies per la vostra solidaritat!!!