El sistema de pagament per generació de residus implantat a Binissalem des del 2012, objectiu del 2025 per a tota Espanya i Europa

Només 7 localitats d’Espanya compten amb aquest sistema, que l’Ajuntament de Binissalem va posar en marxa a l’any 2012, avançant-se així a Espanya i Europa.

Aquest sistema ha fet possible que la taxa de fems a Binissalem per a un habitatge amb 3 o més persones s’hagi reduït en un 37% en relació a 2011.

Ecoembes planteja que el sistema PxG pugui funcionar a una bona part dels municipis d’Espanya a partir de l’any 2025, en compliment dels compromisos del Paquet d’Economia Circular de la Unió Europea.

Qui més residus generi que pagui més, aquest és el principi bàsic del sistema de pagament per generació de residus (PxG), un pagament que està compost per una taxa fixa per fer front a les despeses del servei i una variable que depèn del volum de residus no reciclables (rebuig) que es generin. Aquest sistema funciona a Binissalem des del l’any 2012 a través de la bossa vermella de rebuig, que s’entrega gratuïtament de manera limitada a particulars i comerços, de manera que les bosses addicionals s’han de pagar.

Ara, l’organisme estatal competent en la matèria, Ecoembes, està desenvolupant una proposta en línia amb els acords de la UE d’Economia Circular, consistent en estendre aquest sistema a tots els municipis d’Espanya. L’objectiu és que al 2025 una bona part dels municipis espanyols hagin adoptat aquest sistema, que redueix la fracció de rebuig, incrementa el reciclatge i, per tant, beneficia considerablement el medi ambient.

Països d’Europa com ara Àustria, Bèlgica, Finlàndia, Suècia o Irlanda ja el tenen implantat als seus municipis i altres con Espanya estan en procés, sent així l’experiència pionera de Binissalem un model a seguir.

La bossa vermella ha aconseguit a Binissalem augmentar la consciència ambiental, experimentant el municipi un notable increment de la separació dels residus reciclables, amb una disminució molt significativa del volum incinerat i, per tant, la corresponent reducció de la taxa per a tots els residents del municipi. De fet, si l’any 2011 la fracció de rebuig suposava a Binissalem el 65% del total de residus, al 2016 només va arribar al 16%. Això ha fet possible que enguany la taxa de fems del municipi sigui un 37% més baixa per a un habitatge urbà amb 3 o més persones que la del 2011.

Gràfics residus i taxes Binissalem 2011 i 2016