El teatre amateur de l’Orfeó Maonès a Binissalem

El passat dissabte 22 d’octubre el Grup Juvenil i el Grup Ses Garbo Girls de l’Orfeó Maonès varen actuar al Teatre Municipal.

Es varen poder representar dues obres gràcies a un intercanvi, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Binissalem, entre l’Orfeó Maonès i Xamo-Xamo, que va esser a Maó una setmana abans.

A l’ajuntament, el batle, Víctor Martí, va rebre als maonesos, els quals gaudiren d’esser el cap de setmana al nostre municipi.