Els residents de Binissalem podran renovar o tramitar el DNI el proper dia 24 a l’Ajuntament

És necessari telefonar abans per demanar cita prèvia

Aquest tràmit, que es facilita des de fa anys per part de l’Ajuntament de Binissalem i la Policia Nacional, té com a finalitat evitar desplaçaments i esperes de totes les persones residents al nostre municipi. Els tràmits que es podran realitzar són els següents: renovar el DNI, per motius de caducitat, pèrdua, deteriorament, canvi de dades o canvi de domicili; així com sol·licitar-lo per primera vegada.

La documentació a presentar és la següent:

Per sol·licitar-lo per primera vegada (és obligatori a partir dels 14 anys):

-Certificació literal de naixement expedida pel Registre Civil corresponent amb una antelació màxima de 3 mesos a la data de la presentació.

-Dues fotografies recents a color format 32×26 mm, amb fons uniforme, clar i llis, presa d’enfront amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscs.

-Certificat d’empadronament, expedit amb un antelació màxima de 3 mesos a la data de la presentació.

Per renovar-lo:

-Per caducitat: 1 fotografia i el DNI actual.

-Per pèrdua, robatori o deteriorament: 3 fotografies color.

-Per canvi de dades: 1 fotografia, DNI actual i dades que acreditin els canvis.

-Per canvi de domicili: 2 fotografies color, DNI actual i certificat d’empadronament.

Per demanar cita podeu cridar al: 971 88 65 58