Els vermadors i vermadores baixen a ciutat a convidar a les autoritats a la festa

Dimarts 5 de setembre els Vermadors i Vermadores de la LVII Festa des Vermar baixaren a Ciutat a convidar a les autoritats a la festa. Varen esser rebuts a: Presidència de les Illes Balears-Consolat de la Mar, a la Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’Ajuntament de Palma, al Parlament de les Illes Balears, al Palau del Bisbat, a la Comandancia General de Baleares-Palau de l’Almudaina, al Consell de Mallorca, al Diario de Mallorca i a Última Hora.

Tota una experiència!!!