Espai de Joc Nadó (0-12 mesos)

L’Ajuntament de Binissalem ha acollit l’activitat “Espai de Joc Nadó _0-12 mesos_” donant-li suport econòmic i facilitant-li un espai adequat per al seu desenvolupament, els porxos del Casal de Cultura de Can Gelabert. La intenció és que aquesta primera activitat, de 15 sessions, es repeteixi el proper hivern.

Els objectius proposats són:

  • Oferir un espai de joc i desenvolupament integral per als infants amb els pares i mares presents.
  • Transmetre a les mares i als pares el valor de l’observació de l’infant com a font de coneixement, la importància del joc com a font d’aprenentatge i el valor de les necessitats del nadó.