Espai i Companatge núm. 2

Dimarts 20 de juliol, al conjunt del Pou d’en Torrens a Binissalem, vàrem dur a terme ESPAI I COMPANATGE NÚM. 2, activitat inscrita en el marc de les celebracions de Sant Jaume.

L’ESPAI, en aquest cas, va esser el conjunt del Pou d’en Torrens presidit pel propi pou, la menja bàsica, el pa.

EL COMPANATGE va esser l’aproximació al pou que feren Laia i n’Elba Seguí Borràs, dues germanes de 13 i 9 anys, i la lectura poètica a càrrec d’Estefania Reus i Aina Vallès que prepararen un recull especial per a l’ocasió.

L’aproximació comptà amb gran part de l’experiència que tenen les nines envers els pous, de la seva relació amb l’aigua i amb algunes dades històriques i del propi element.

La lectura, a partir de textos d’escriptors i escriptores en llengua catalana,  es va estructurar en torn del pou com a element inspirador i es va aprofundir en l’element aigua i tots els seus misteris, virtuts i propietats. Viatge imaginari que va acabar amb les dones que habiten pous, gorgs, rius, coves, mars… les dones d’aigua, sovint injustament jutjades i condemnades.

1 ESPAI, 2 COMPANATGES i un equip de luxe!!!

Agrair la participació i especial dedicació, a les quatre.