Fideus a Can Arabí NOTA INFORMATIVA

Degut a la intensa pluja d’avui a la nit, que ha provocat que els aparcaments habilitats a la zona de Can Arabí pel sopar de fideus de vermar, no estiguin en les condicions adequades per la seva utilització. Ens veim en la necessitat de demanar a tota la gent que té previst pujar a Can Arabí avui a la nit, que ho facin a peu, com a única alternativa.

S’adjunta plànol dels aparcaments habilitats per aquells que ho requereixin. No obstant la pujada haurà de ser A PEU.

Es podrà pujar amb vehicle a Can Arabí, fins a les 17,30 h per deixar material. Les persones veïnes de Can Arabí hi podran accedir sens cap problema.

A partir de les 17,30 h es podrà accedir fins la pota del Rei per deixar les persones que per necessitat de salut o mobilitat reduïda no poden desplaçar-se a peu, llavors aquests vehicles seran desviats pel Camí des Raiguer