Formació per a professionals de l’educació, salut i serveis socials

La regidoria de Serveis Socials i l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament en coordinació amb la Comissió Municipal d’Educació, Salut i Serveis Socials, van organitzar el dia 21 d’abril la “II EDICIÓ. Formació per a professionals de l’educació, salut i serveis socials: pautes d’acompanyament a les sexualitats dins l’aula” amb l’objectiu de treballar la prevenció afectiu sexual de la infància i adolescència. En aquesta formació hi van participar 15 persones.

Aquest taller s’ha finançat amb càrrec als crèdits rebuts del Ministeri d’Igualtat Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere.