Guia interpretativa de la nova llei de residus

La generació de residus és una de les causes que contribueixen al canvi climàtic, a la contaminació de l’aire, de la terra i l’aigua. I a les Illes Balears ha crescut un 21,5% respecte l’any 2010. En 2018 es van recollir, de mitjana, 2.376 tones d’escombraries municipals al dia. És a dir, 867.234 tones de residus van ser majoritàriament incinerats o dipositats en abocadors en tan sols un any. Tota aquesta quantitat d’escombraries ens converteix en la comunitat autònoma espanyola que més residus genera per habitant (573 kg anuals).

A les anteriors xifres també cal afegir els residus abandonats a l’entorn i els que es filtren per la xarxa de clavegueram que, principalment, estan contaminant la mar i els éssers vius que l’habiten. Avui, un de cada sis peixos que es comercialitzen i que habiten les Illes Balears conté microplàstics en el seu estómac. D’altra banda, Nacions Unides adverteix que, si no es produeix un canvi radical en el model de consum actual, en 2050 hi haurà més plàstics que peixos a la mar.

Les noves obligacions de la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats són la resposta a aquests problemes. Un conjunt de mesures pioneres a tota Europa que, entre altres, plantegen canvis rellevants en la gestió dels residus, restriccions de productes de plàstic d’un sol ús i el foment del compostatge o la preparació per a reutilització, per tal de minimitzar l’impacte dels residus sobre el medi ambient i promoure una economia circular a les Illes Balears.

Guia Ajuntaments Llei de residus

Guia Comerços i distribuidors

Guia Sector Horeca