L’Ajuntament fa un homenatge als treballadors municipals Bernat Vallori i Antònia Cañellas

L’Ajuntament de Binissalem va fer un petit obsequi als dos treballadors municipals Bernat Vallori (punt verd) i Antònia Cañellas (treballadora familiar) per la seva recent jubilació.