I Concurs ‘Imatges que eduquen’

L’Ajuntament de Binissalem organitza el concurs “Imatges que eduquen” amb motiu del dia Internacional de Ciutats Educadores que es celebrarà el proper 30 de novembre i que donarà inici a la I Fira de l’Educació que acollirà el nostre municipi.

L’objectiu del concurs és reflectir els espais o moments educadors del municipi. Es valorarà la creativitat i l’esperit educador de la fotografia.

Les imatges han de representar algun aspecte dels principis de la Carta de Ciutats Educadores que es doni en un espai públic de Binissalem com per exemple: la igualtat d’oportunitats, la cooperació solidària, el diàleg entre generacions, la justícia social, el civisme, la participació ciutadana, la preservació de la identitat cultural, els espais urbans accessibles de relació i esbarjo, el desenvolupament sostenible, la cohesió social, l’associacionisme…

PARTICIPACIÓ I SELECCIÓ

1. La participació està oberta a qualsevol persona interessada resident a Binissalem.

2. Cada participant només pot enviar una fotografia. Si n’envia més d’una només en tindrà en compte la que s’hagi rebut en primer lloc.

3. De totes les fotografies rebudes dins el termini, se’n seleccionaran 30 finalistes en funció de la qualitat, l’adequació a la temàtica i el compliment dels requisits de presentació que es detallen a continuació.

PRESENTACIÓ

 * La fotografia s’ha d’enviar per Whatsapp al telèfon 683 340 927 amb la major resolució possible.

* Amb la imatge també s’ha d’enviar el títol de la fotografia, el principi de la Carta de Ciutats Educadores al que fa referència i el carrer o plaça del poble on s’ha fet.

*  Seguidament s’han d’enviar les dades personals de la persona que concursa (nom i llinatges, telèfon de contacte i mail).

* En cas que a les imatges hi apareixin menors a qui se’ls vegi la cara, s’haurà de disposar de l’autorització signada de la família (mare, pare o tutors/es legals) perquè la imatge pugui entrar al concurs. S’adjunta el model d’autorització amb aquestes bases.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Les imatges es podran enviar des de dia 23 d’octubre de 2017 fins dia 17 de novembre de 2017. Es descartaran les imatges rebudes fora d’aquest termini.

PREMIS

Es concediran dos premis:

– 1r premi: val de 100€ per gastar en un comerç de Binissalem.

– 2n premi: val de 50€ per gastar en un comerç de Binissalem.

Podeu ampliar la informació del concurs i conèixer els 20 principis de la Ciutat Educadora en aquest enllaç:
I Concurs imatges que eduquen