Imposició de bandes i pregó de festes

Divendres 16, presentat per Virgínia Moll,  es va dur a terme l’acte d’Imposició de bandes als Vermadors i Vermadores de la LVI Festa des Vermar. Els seus antecessors i antecessores, de l’any 2019, els lliuraren les bandes i el batle, Víctor Martí Vallès, va fer el mateix amb la vara a les Vermadores Majors.

Després de la intervenció dels cinc Vermadors i Vermadores de la darrera edició i del parlament del batle, Esperança Munar Pacual, Lletrada-Oficiala Major del Parlament de les Illes Balears, va llegir el pregó.

L’acte va acabar amb un concert de la Coral 3×4 i amb el cant de l’Himne de Binissalem per part de tots els assistents.

Visca sa Vermada! Visca Binissalem!