La història i la tradició dels betlems a Mallorca

Dimarts 14 de desembre, al Casal de Cultura de Can Gelabert, vàrem poder gaudir de la conferència “La història i la tradició dels betlems a Mallorca”, a càrrec de Jordi Llabrés, coordinador de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sencelles, Cronista Oficial de la Vila de Sencelles i estudiós dels betlems, entre d’altres temes, com ja va quedar clar a la presentació de l’acte.

Llabrés va fer un itinerari a partir de la primera imatge del naixement (s.I d.C.), passant per les primeres imatges de l’adoració, el primer betlem de la mà de Francesc d’Assís (s. XIII) i l’expansió d’aquesta manifestació que des d’Itàlia arribà a Mallorca i es concretà successivament als convents franciscans, a les esglésies parroquials, als convents de monges, als grans casals, per finalment arribar a la majoria de llars de l’illa. I fins a dia d’avui…

Bon Nadal!

Fotografies de Vicenç Mates.