L’Ajuntament compta amb servei de Policia tutor

Es tracta d’un equip de policies locals especialitzats i capacitats per treballar amb menors, especialment dins de l’àmbit escolar. Els policies tutors excerceixen la seva tasca juntament amb els professionals de l’educació i els treballadors de l’àmbit social, per donar suport a les famílies amb menors d’edat. Les seves funcions són de caràcter transversal.

Els policies tutors exerceixen la seva tasca tant dins com fora de l’àmbit escolar, creant un vincle entre el món educatiu i els serveis municipals. El seu treball també es projecta en espais públics municipals i en establiments públics i llocs freqüentats pels menors. Per descomptat, les seves funcions abasten àmbits virtuals com el d’Internet.

Funcions mínimes que ha de realitzar:

  • Absentisme escolar d’infantil i primària.
  • Absentisme escolar de secundària.
  • Menors en edat escolar a la via pública en horari lectiu.
  • Procediment de coordinació policial intermunicipal en materia de menors d’edat.
  • Aplicació de la Llei 7/2013 i Llei 11/2014 en materia de locals i establiments públics i venda i consum de begudes alcohòliques.
  • Protocol d’actuació policial amb menors d’edat davant situacions de risc, maltractament o desemparament.
  • Protocol informatiu per a la suspensió de sancions per consum i tinença de substàncies toxiques per a tractaments de deshabituació en centres acreditats.
  • Protocol d’actuació de la policia local en incidències relacionades amb les tecnonologies de la información i la comunicación (TIC).

Dades de contacte del policia tutor de Binissalem:

Correu electrònic: policiatutor@ajbinissalem.net

Telèfon / WhatsApp: +34 689669786