L’Ajuntament de Binissalem amplia el servei del Policia Local Tutor del poble

La seguretat dels col·lectius més vulnerables, entre ells els joves, és una de les principals línies d’acció de l’Ajuntament de Binissalem. Oferir-los assessorament i cobertura sempre que ho hagin de menester és la raó de ser de la figura del Policia Local Tutor de l’Ajuntament.
Aquest policia local treballa conjuntament amb l’equip de Serveis Socials del poble per fer un seguiment de totes les temàtiques que puguin afectar els joves (drogues, absentisme, seguretat vial…) i oferir el seu suport tant en tasques de prevenció, com de tractament de conflictes.

Fins el moment, el Policia Local Tutor es trobava a les dependències de la Policia Local de Binissalem i oferia el seus serveis sempre que li eren sol·licitats. A partir d’ara aquest servei es veurà ampliat amb un dia a la setmana –el dimarts- dedicat en exclusiva a aquesta tasca. Aquest dia, l’agent es trobarà físicament al departament de Serveis Socials de l’Ajuntament, essent així més accessible per a tots els ciutadans, sense descuidar, com hem dit, la seva tasca habitual de donar cobertura en qualsevol moment que pugui ser necessari per a qualsevol jove del poble.

L’equip de Govern ha manifestat en diverses ocasions la seva voluntat d’apostar per la prevenció i la seguretat dels joves. Amb el reforç de la importància que assoleix la figura del Policia Local Tutor es dóna una passa més en el camí del suport als menors, un suport que aquest Ajuntament considera vital.