L’Ajuntament de Binissalem estableix en 14 metres el màxim de longitud de les carrosses de les Festes des Vermar

L’Ajuntament de Binissalem fixa en 14 metres el màxim de longitud que podran tenir les carrosses de les Festes des Vermar d’ara en endavant.
El que abans era un suggeriment que es feia als ciutadans en el programa de festes, es converteix aquest any en un requeriment obligatori. Així, no podrà circular a la desfilada tradicional de carrosses, cap vehicle que superi els 10 metres de remolc i els 4 de tractora.

Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament pretén vetllar per la seguretat dels assistents –tant els que van a sobre de les carrosses com els que gaudeixen de la desfilada a peu de carrer-.

A més, per tal d’avisar als participants amb l’antelació suficient, l’Ajuntament de Binissalem ha pintat unes marques que estableixen aquests límit al carrer Pou Rebec del polígon industrial de Binissalem.
D’aquesta manera, els interessats podran efectuar les seves comprovacions a partir d’aquest moment.